เมื่อเรื่องเพศถูกใช้ขัดขวางผู้หญิงในอำนาจ

“การโจมตีด้วยเรื่องทางเพศ” เป็นหนึ่งในความรุนแรงที่มักใช้ขัดขวางผู้หญิงในอำนาจหรือผู้หญิงที่เป็นบุคคลสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูด การกระทำ ไปจนถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัว 📉 ผู้ที่ใช้วิธีการเช่นนี้ทำไปเพื่อ…. . . 1) ต้องการให้เป้าหมายไม่ไว้ใจคนหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยหวังว่าเป้าหมายจะชะลอ ชะงัก เปลี่ยนแผน หรือหยุดสิ่งที่เธอกำลังทำ . . 2) บิดเบือนความทรงจำที่สาธารณะมีต่อเป้าหมาย (reputation shifting) เพื่อให้คนพูดถึงเธอในเรื่องเพศมากกว่าสิ่งที่เธอทำ วีรกรรมที่เธอสร้าง . . 3) ข่มขู่ผู้หญิงคนอื่นๆ ที่คิดจะเข้ามาในอำนาจแบบอ้อมๆ ว่า “เธอเองก็อาจจะเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกัน มันไม่คุ้มเสี่ยงหรอกนะ อย่าเข้ามาเลยดีกว่า หรือถ้าจะเข้ามา ก็จงอยู่อย่างเชื่องๆ” . . ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องอำนาจเสมอ วิธีการเหล่านี้เคยใช้ได้ใน #โลกเก่า แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงใน#โลกใหม่ จับมือกันขีดเส้นแล้วว่า …คนที่ต้องละอายคือคนที่ใช้วิธีการเหล่านี้ต่างหาก ….ไม่ใช่เธอ !! . . 🏆 สิ่งที่เราสามารถทำได้ ถ้าเราไม่สนับสนุนวิธีการเหล่านี้ . . 1) แสดงออกว่าคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ละเมิดสิทธิในทุกกรณี . . 2) พึงสำรวจบทสนทนาของตัวเองในที่สาธารณะ ว่าเรากำลังสนับสนุนแผนการของผู้โจมตีหรือเปล่า (กลับไปอ่านข้อ reputation shifing)…